Vyrábíme jednoúčelové stroje jak pro kusovou, tak pro sériovou výrobu, a to především pro automobilový průmysl. Funkčnost zařízení navrhujeme vždy s ohledem na splnění požadavků zákazníka. S ohledem na naše zkušenosti Vám navrhneme zařízení, které bude splňovat požadavky bezpečnosti práce, bude pracovat efektivně a kvalitně. Umíme softwarově i mechanicky vyrobit zařízení s již implementovaným poka-yoke systémem.

JEDNOÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ – Návrh, konstrukce, výroba, programování a instalace
Vyrábíme zařízení podle přání zákazníka a hlavně s ohledem na bezpečnost práce, efektivitu a kvalitu funkčnosti výrobního či montážního zařízení. Zařízení jsou již při konstrukci navrhována se softwarovými či mechanickými POKA-YOKE systémy. Spolupracujeme s několika osvědčenými společnostmi s výbornou strojní základnou pro výrobu mechanických součástí např. ALNEC s.r.o., SAFE s.r.o., či TECHNIKPARTNER.
ROZVÁDĚČE
Jednou z hlavních výrobních činností naší společnosti je výroba elektrických rozváděčových skříní nejen pro průmyslovou automatizaci.
CE DEKLARACE
Zhodnotíme rizika na Vašem stávajícím zařízení, a následně navrhneme a realizujeme úpravy zařízení tak, aby tento stroj splňoval současné legislativní požadavky ČR a EU. Zajistíme vystavení prohlášení o shodě/CE deklaraci na Vaši stávající rozváděčovou skříň či zařízení. Na zařízení poskytneme elektro revizi.

*) POKA-YOKE: V doslovném překladu znamená Poka – neúmyslná chyba a Yoke – zmenšení. Poka–Yoke je pak systém, který se stará o minimalizaci neúmyslných chyb, chyb z nepozornosti, tzn. že průběh výroby je uzpůsoben tak, aby nebylo možné jednu výrobní operaci provést vícero způsoby. V praxi to znamená nastavit operace tak, aby je dělník nemohl pokazit. Systém Poka–Yoke dělá výrobní operace chybuvzdornými. (Zdroj: Wikipedia)